1. «همکاران HF» چیست؟

2. چرا باید وابسته فارکس شوم؟

3. HotForex زمینه چه نوع همکاری‌هایی را فراهم می‌کند؟

4. چگونه می‌توانم به عنوان همکار HotForex ثبت نام کنم؟

5. حساب «همکار» را چگونه فعال کنیم؟

6. آیا پیوستن به «همکاران HF» مستلزم پرداخت کارمزد است؟

7. بنرهای HotForex را از کجا می‌توانم دریافت کنم و چگونه می‌توانم نمایش دهم؟

8. پیوند همکار چگونه کار می‌کند؟

9. ساختار کمیسیون چگونه کار می‌کند؟

10. آیا ساختار کمیسیون در دسترس است؟

11. Do you provide support to a partner working offline?

12. آیا می‌توانم حساب داد و ستد واقعی خودم یا بستگانم را به پیوند همکار خودم اضافه کنم؟

13. آیا بابت حساب‌هایی که با مدیران وجوه معرفی کرده‌ام کمیسیون دریافت می‌کنم؟

14. چگونه می‌توانم کمیسیون حساب همکار خود را پایش کنم؟

15. آیا «همکاران HF» ابزارهای گزارش‌دهی دارد؟

16. چطور می‌توانم درآمد خود را برداشت کنم؟

17. حداقل مبلغ پرداخت چیست؟

18. کمیسیون همکار چه زمانی پرداخت می‌شود؟

19. چگونه می‌توانم با شما تماس بگیرم؟

با ما همکار شوید. معرفی کنید و درآمد کسب کنید

Disclaimer: As an HF Partner you are not permitted to offer investment advice to clients. Please read the Affiliates Agreement Terms and Conditions for more information.
home